Om sugtransformator.se

Sugtransformator.se drivs och ägs av företaget Jala Solutions i Göteborg.

Bakgrund

Grundaren, Ing. Johnny Larsson har över 25 års erfarenhet inom vagabonderande strömmar och magnetfält; såsom mätning, kartläggning, förslag till åtgärder samt praktisk utförande av sådana åtgärder.
Johnny Larsson är även uppfinnare till patent (montera sugtransformator utan att bryta strömmen) inom området.

Affärsidé

Sugtransformator.se affärsidé är att tillverka, utveckla och sälja sugtransformatorer till marknadens mest konkurrenskraftiga priser och högsta kvalitet. Lägre priser uppnås genom egen produktion, låga omkostnader och effektiv distribution, vilket möjliggörs genom e-handel via webbplatsen sugtransformator.se.

Vision

Sugtransformator.se vision är att göra reducering av vagabonderande strömmar lättillgängligt och enkelt för alla och med det kraftigt bidra till en bättre elmiljö i fastigheter.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi tar hänsyn till kvalitén och miljön i vår verksamhet.
Detta innebär t.ex.
• att tillhandahålla produkter som gagnar för en bra elmiljö i fastigheter.
• att kvalitets- och miljöarbete är strategiskt och systematiskt.
• att bara arbeta med underleverantörer/samarbetspartner som uppfyller kraven enligt ISO 14001 och ISO 9001.