Copyright

Genom att nyttja denna webbplats godkänner ni följande:
Sugtransformator.se innehar, om inte annat anges, upphovsrätten till allt material på denna sajt.
Materialet får emellertid kopieras och distribueras till tredje part för enskilt bruk under förutsättning att denna sajt anges som källa på kopian av materialet och med bifogande av detta copyrightmeddelande.
Ovan nämnda rätt att använda material på denna sajt inkluderar inte rätten att infoga materialet i annan publikation eller annat verk, oavsett medieform. Material från denna sajt får under inga omständigheter användas, kopieras eller distribueras i något kommersiellt syfte.

Sugtransformator.se tar inte något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av funktioner, länkar eller annan information i, eller kopplad till, vår webbplats.

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss.