Beräkna

Här kan du överslagsberäkna och uppskatta hur stor den vagabonderande strömmen blir efter åtgärd med sugtransformator/er. Fyll i uppgifterna nedan om central, kabel, strömmar, produkt, metod och klicka sedan på Beräkna. Lägg till åtgärden i projekteringlistan och fortsätt beräkna på ytterligare centraler/kablar till ditt projekt.

1. Central

Fyll i namn på central och eventuellt kommentar.

Central
Kommentar

2. Kabel

Fyll i längd på kabeln. Längden är från central till undercentral. Välj typ av kraftkabel samt om den är parallell eller inte.

Längd (m)
Kraftkabel
Parallell

3. Strömmar

Använd en strömtång för att mäta strömmarna. De 3 strömmarna skall mätas vid ungefär samma tidpunkt.
Ifas mäts runt samtliga faser samtidigt.
Ipen mäts runt PEN-ledaren.
Ivgb mäts runt kraftkabelns alla ledare samtidigt (samtliga faser & PEN). Är inte Ifas=Ipen finns det vagabonderande strömmar. Denna ström alstrar magnetfält.

Ifas (A)
Ipen (A)
Ivgb (A)

4. Produkt och metod

Välj typ av produkt/metod och antal i serie. Vid val av "RV-80 med slinga" skall antal slingor även väljas.
Fler i serie och mer slingor ökar reducering av den vagbonderande strömmen.

Sugtransformator RV-50
Produktinfo: RV-50
• Ytterdiameter 123mm
• Innerdiameter 50mm
• Längd 160mm
• Vikt 11kg
(bilden visar 2 st RV-50 i serie)
Produkt/metod
Antal (st)

5. Beräkna resultat efter åtgärd

Efter att fyllt i uppgifterna i steg 1-4, klicka på  Beräkna för att se resultat med vald åtgärd gjord i steg 4.
Ändra antal och/eller slingor och gör en ny beräkning tills önskad reducering fås.
Klicka Rensa för att rensa uppgifterna.Projekteringlistan

Detta är en överslagsräkning och ger en bra uppskatting på reducering av den vagabonderande strömmen på kabeln/arna.

Skapa utskriftssida