PRESS RELEASE

Reducera magnetfält i fastigheter till rimliga kostnader

Sugtransformator RV-80

I de flesta lokaler där man finner höga magnetfält är källan till magnetfälten fastighetens egna elsystem. Strömmarna vagabonderar och går inte som de är avtänkta att göra. Det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda de vagabonderande strömmarna och därmed de förhöjda magnetfälten är att installera sugtransformatorer.

Sugtransformator.se är en webbutik där man kan enkelt och till rimliga kostnader beställa sugtransformatorer. Med denna webbutik skapas en tillgängligheten och möjligheten för allmänheten att åtgärda problem med förhöjda magnetfälten.

Sugtransformator.se har en kundzon med en egenutvecklad beräkningsmodul som byggd för att ge våra kunder full kontroll över sina beräkningar, dimensioneringar och projekteringar av reducering av vagabonderande strömmar m.h.a sugtransformatorer. Det finns även en stor kunskapsbas och guide om t.ex. mäta, källor, åtgärda magnetfält på sugtransformator.se.

Nu begränsas inte kunskapen, produkterna och verktygen till specialister utan alla har tillgång till detta som i sin tur ger en bra allmännytta då en lösning på hur man reducerar magnetfält till rimliga kostnader finns.För mer information kontakta:
Johnny Larsson, Ägare och grundare av Sugtransformator.se
E-mail: johnny.larsson@sugtransformator.se www.sugtransformator.se