Magnetfält

Det finns många olika slags magnetfält – en del förekommer naturligt i miljön, andra åstadkommer vi människor.

Definition av magnetfält

Magnetfält skapas runt och längs en elektrisk ledare som leder ström. Desto mer ström som går igenom ledaren desto mer magnetfält. Fälten är starkast närmast källan och avtar med avståndet.

Var finns det magnetfält?

Magnetfält finns hela tiden omkring oss. Det mest utbredda naturliga magnetfältet är jordmagnetismen. Magnetfälten är statiskt och innebär att fälten inte ändrar riktningen med tiden. Statiska fält uppkommer av likström.

Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, dvs kring kraftledningar, kraftkablar med vagabonderande ström, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten.

Att mäta magnetfält

Magnetfält mäts i enheten tesla (T). Det är en mycket stor enhet och i praktiskt bruk använder man µT (mikrotesla, en miljondels tesla) eller nT (nanoTesla, en miljarddels tesla). Att mäta magnetfält gör man med en magnetfältsmätare. Less EMF Inc är ett företag som säljer magnetfältsmätare

Åtgärda magnetfält

Magnetfält går att åtgärda och beroende på vad som källan till magnetfält, använder man olika metoder.