Reducering av magnetfält

Reducering av magnetfält och installation av en av våra kunder visas i exemplet nedan.

Installation av sugtransformatorer är ett effektivt sätt att reducera magnetfält från kraftkablar.

Magnetfältreducering

Fortifikationsverket reducerade magnetfältet med 80% från kraftkabeln

Fortifikationsverket reducerade magnetfält från en kraftkabel med 80 % med 3 st Sugtransformatorer RV-50. Den vagabonderande strömmen var 2 Ampere för installation och 0,5 Ampere efter.

Sugtransformator RV-50