Referenslista med länkar

Myndigheter

WHO:s EMF-projekt
Arbetsmiljöverket
Boverket
Socialstyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - Aktiebolag

Magnetfältsmätare

MMI Miljö Mätinstrument AB
Sagitta
Conrad
Combinova

Tånginstrument, Växelströmstänger

Elfa AB Elektronikdistributör
Conrad

Grupper & Föreningar

Föreningen Teknisk Företagshälsovård
LinkedIn Arbetsmiljö