Johnny Larsson

  Sugtransformator.se

E-handel med sugtransformator

Jala Solutions, Richertsgatan 4,
412 60 Göteborg

070 655 3456

Reducera höga vagabonderande strömmar i fastigheter till rimliga kostnader

I många fastigheter finns det en obalans i 4-ledare elsystemet (TN-C) och därmed mycket vagabonderande ström. Åtgärdas denna obalans löser det problem med t.ex. strömmar som går fel väg, magnetfält, potentialskillnader, störningar av elektriska apparater. Det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda strömmarna är att installera sugtransformator.