Bruksanvisning

Sugtransformator RV

Reducerar vagabonderande strömmar från kraftkabeln / huvudledningskabeln.

Innehåller

Rullad superorienterad elektroplåt

Allmänt

Den fungerar som en 1:1 transformator och kopplas alltså inte in elektriskt utan monteras in passivt runt kabeln som du vill åtgärda. Den är uppbyggd med 100-tals varv med superorienterad elektroplåt med väldigt bra magnetiska egenskaper. Med drivströmmen går i serie med primärlindningen och återledning går i serie i sekundärlindningen skapas en elektromotorisk kraft som strävar mot att samma ström går på båda sidorna av transformatorn. På så sätt balanseras returströmmen och den "sugs" rätt väg tillbaka. Vagbonderande strömmarna reduceras på kabeln samt på den alternativa vägen den har gått tidigare t.ex. fjärrvärme, VA-rör, andra kraftkablar.

Montering och Installation

Sugtransformator monteras på den kabel som skall reduceras vagabonderande ström på. Antingen bryter man strömmen och trär kabel igenom hålet på sugtransformatorn, lämpligtvis görs detta via centralerna. Sugtransformator kan även rullas på och då behöver strömmen inte brytas.
OBS! Man får inte inte kortsluta sugtransformator med att ha en sluten metall ledare runt och genom dess hål.

Antal

Hur många sugtransformatorer man måste installera beror på olika faktorer, t.ex. hur stor den vagabonderande strömmen är, längd på kabeln och vilken reducering man vill ha.

Reduktion

Mät med en tångamperemeter runt kabeln för att se vad den vagabonderande strömmen är efter åtgärd.

TIPS! Man kan kortsluta sugtransformator och göra dessa overksamma för att se vad strömmen är utan åtgärd i efterhand. För en enkelledare igenom hålet på sugtransformator och kortsluts sedan ändarna, då är effekten av denna sugtransformator borttagen.

Underhåll

Sugtransformator är i sig själv är underhållsfri. Vid större förändringar i elsystemet bör man kontrollera förändringar på vagabonderande strömmar.