Beräkna

Här kan du överslagsberäkna och uppskatta hur stor den vagabonderande strömmen blir efter åtgärd med sugtransformator/er. Fyll i uppgifterna nedan om central, kabel, strömmar, produkt, metod och klicka sedan på Beräkna. Lägg till åtgärden i projekteringlistan och fortsätt beräkna på ytterligare centraler/kablar till ditt projekt.


1. Central

Fyll i namn på centralen och eventuella kommentarer.
Central
Kommentar

2. Kabel

Fyll i längden på kabeln. Längden är från central till undercentral. Välj typ av kabel samt om den är parallell eller inte.
  Längd (m)
Kraftkabel
Parallell

3. Strömmar

Använd en strömtång för att mäta strömmarna. De 3 strömmarna skall mätas vid ungefär samma tidpunkt.
Ifas mäts runt samtliga faser samtidigt. Ipen mäts runt PEN-ledaren. Ivgb är den vagabonderande strömmen som alstrar magnetfält och den mäts runt kabelns alla ledare samtidigt.
  Ifas (A)  
  Ipen (A)  
  Ivgb (A)  

4. Produkt och metod

Välj typ av Produkt/metod och Antal i serie. Vid val av "RV-80 med slinga" skall antal Slingor även väljas.
Sugtransformator RV-50
Produktinfo: RV-50
• Ytterdiameter 123mm
• Innerdiameter 50mm
• Längd 160mm
• Vikt 11kg

Produkt/metod
  Antal (st)Beräkningslista

Detta är en överslagsräkning och ger en bra uppskatting på reducering av den vagabonderande strömmen på kabeln/arna.

›Skapa utskriftssida