Reducera magnetfält i en fastighet med 5 enkla steg

reducera magnetfalt


1 Mät magnetfältet i lokalen där du vill reducera magnetfältet. Mät magnetfälten i tre höjder, vid golv, 1 meter över golv och 2 meter över golv för att få en bra bild av nuläget och utbredningen i lokalen.

2 Mät med en tångamperemeter på samtliga huvudledningskablar i fastigheten och även inkommande och eventuella utgående serviskablar.

3 Åtgärda samtliga huvudledningar- och serviskablar som har vagabonderande ström (när du mäter med en tångamperemeter runt en huvudledningskabel får du den vagabonderande strömmen) med sugtransformatorer. En tumregel är att en kabel med 1A vagabonderade ström ger 0,2 mikroTesla (µT) 1 meter från kabeln och längs hela kabelsträckningen. 2 A ger 0,4 mikroTesla osv. Magnetfälten avtar långsamt, dubblerar man avståndet halveras magnetfältet. Detta ger hur mycket och hur många kablar som skall åtgärdas.

4 Mät magnetfältet i lokalen igen efter installation av sugtransformatorer i samma punkter som innan. Mät åtgärdade kablar och jämför om det har gett önskad effekt, förhållandet vagabonderande ström/magnetfält. I vissa fall behöver det kompletteras med fler sugtransformatorer.

5 Det magnetfält som eventuellt finns kvar kommer från punktkällor. Dessa har inte samma stora utbredning som magnetfält från vagabonderande strömmar och nu är bästa åtgärden att flytta källan till magnetfält eller att justera läget på din arbets- eller vistelseplats.

Obs! Detta scenario täcker det flesta fallen för åtgärd av magnetfält. Det som i vissa fall kan vara svårt att åtgärda är t.ex. ställverk, stora elcentraler, kraftledningar.