PRODUKTER

Sugtransformator RV

Reducerar vagabonderande strömmar¹ från kraftkablar
Sugtransformatorn reducerar vagabonderande strömmar från kraftkabeln/huvudledningskabeln och även magnetfältet som är runt och längs hela kabels sträckning. Den fungerar som en 1:1 transformator och kopplas alltså inte in elektriskt utan monteras bara runt kabeln som du vill åtgärda.
Beroende på hur mycket reducering av vagabonderande strömmar som behövs samt om strömmen kan brytas väljs typ, antal och monteringsmetod.
Välj t.ex. mellan:
• Montera som solid eller delbar/öppningsbar sugtransformator om strömmen skall brytas eller inte.
• Sugtransformator RV-50 eller RV-80 som är närmast till kraftkabels ytterdiameter för att optimera reducering.
• Montera flera sugtransformatorer i rad/serie för högre reducering av den vagabonderande strömmen.
• Montera "Med Slinga" och solid RV-80 om väldigt hög reducering krävs.

Sugtransformator RV-50

Sugtransformator RV-50

Reducerar vagabonderande strömmar från kraftkablar
Passar för monteringsmetoder som: solid, delbar/öppningsbar, rad/serie och parallella kablar

Teknisk data
• Superorienterad elektroplåt
• Induktans ca 0,30 ohm (50Hz)
• Ytterdiameter 123mm
• Innerdiameter 50mm
• Längd 160mm
• Vikt 11kg

 Beställ


Moms och frakt tillkommer

Sugtransformator RV-50

Sugtransformator RV-80

Reducerar vagabonderande strömmar från kraftkablar
Passar för monteringsmetoder som: solid, delbar/öppningsbar, rad/serie, parallella kablar, slinga och slinga (inkapslad).

Teknisk data
• Superorienterad elektroplåt
• Induktans ca 0,39 ohm (50Hz)
• Ytterdiameter 143mm
• Innerdiameter 80mm
• Längd 160mm
• Vikt 13kg

 Beställ


Moms och frakt tillkommer

METODER VID MONTERING

Sugtransformator med slinga

Med slinga

Lämpligt med Sugtransformator RV-80 och för kraftkablar med ytterdiameter upp till 25mm.
När en kraftkabel är väldigt lång eller har mycket vagabonderande ström¹ eller vid reducering ner till väldigt låga vagabonderande strömmar är denna kostnadseffektiva metod att föredra.
Kraftkabeln skall föras igenom hålet flera gånger. Fler gånger (slingor) igenom ger högre reducering av den vagabonderande strömmen¹.
Man kan montera flera sugtransformatorer i rad för att få ännu högre reduceringmed denna metod.

Kapslad sugtransformator med slinga

Med slinga, inkapslad

Lämpligt med Sugtransformator RV-80 och för kraftkablar med ytterdiameter upp till 40mm.
Är lämplig för samma krav som med sugtransformator RV-80 med slinga. Dock är denna metod att föredra när man har mindre utrymme för monteringen samt att man kan föra igenom fler varv och passar även vid grövre kraftkabel då endast enkelledare förs igenom hålet på sugtransformator.
Välj t.ex. apparatlådor EK - Fabrikat Fibox från återförsäljaren Ahlsell AB.


Sugtransformator i rad / serie

I rad/serie

Desto fler sugtransformator som monteras i rad/serie desto mer ökar då reducering av vagabonderande ström. Sugtransformatorerna beövs inte inte kopplas ihop elektrisk och monteras lämpligtvis där det finns plats. Det finns förstås en gräns på vad som är kostnadseffektivt. Beräkna gärna reducering i vår Kundzon. Man kan montera flera sugtransformator i rad för samtliga monteringsmetoder.

Sugtransformator parallella kablar

Parallella kablar

Lämpligt med Sugtransformator RV-80 och för parallella kraftkablar med ytterdiameter upp till 35mm.
När kraftkablar är parallella är denna kostnadseffektiva metod att föredra.
Samtliga av de parallella kraftkabel förs igenom hålet i sugtransformatorn.
Kan monteras flera sugtransformatorer i rad för högre reducering av den vagabonderande strömmen¹.

Delbar öppningsbar sugtransformator

Monteras som delbar/öppningsbar sugtransformator

Lämpligt med Sugtransformator RV-50/RV-80 och för kraftkablar med ytterdiameter upp till 70mm.
När t.ex strömmen inte kan brytas för en kraftkabel kan denna metod användas.
Ta änden på sugtransformatorn och linda ett eller några varv runt kraftkabel. Se till att man får en rulle med en diameter på ca. 50/80 mm (beroende på om du använder RV-50 eller RV-80). Tejpa denna rulle i båda ändarna. Fortsätt med att rulla tills allt material är upplindat på rullen och runt kraftkabeln.
OBS! Sugtransformatorn måste förrullas en gång innan montering så att sugtransformatorns yttervarv (vid produktion) förblir yttervarv när den är påmonterad på kabeln.
Kan monteras flera sugtransformatorer i rad för högre reducering av den vagabonderande strömmen¹.

FÄSTELEMENT

Installationsband

Installationsband

Med installationsband kan man enkelt montera en sugtransformator mot väggen där kabel löper. Installationsband, Thorsman finns hos t.ex. Ahlsell se art.nr. 1522056. Bandet viks längs sugtransformatorn halva omkrets och fästs och skruvas fast mot väggen.
OBS! Man får INTE under några omständigheter montera ett metallband igen hålet på sugtransformator, då kortslut sugtransformatorn och har ingen reducerande effekt.


Trådstege

Trådstege

Med en trådstege t.ex. MP–723 E 200 se art.nr. 1116418. kan man placera sugtransformatorerna på. Denna är utmärkt om man har flera sugtransformatorer i rad. Använd väggkonsol MP–753 S 200 art.nr. 1116552. för sätta upp trådstegen.