Installation av sugtransformator hos kund

Ett kostnadseffektivt sätt att åtgärda problem orsakade av vagabonderande strömmar är att installera sugtransformatorer. Lösningen på ett problem för en av våra kunder visas i exemplet nedan.

Höga magnetfält i lokal

Problem Fortifikationsverket har höga magnetfält i en lokal. Fälten kommer från vagabonderande strömmar från en kraftkabel. Vid mätning med tångamperemeter runt kabeln ger en 2 Ampere Ivgd som ger 0,4 µT längs hela kabelns sträckning och 1 meter ifrån.
Lösning Installation av sugtransformatorer är ett effektivt sätt att reducera magnetfält från kraftkablar. Man installerar 3 st Sugtransformatorer RV-50, bröt strömmen och förde på dessa vid central. Den vagabonderande strömmen Ivgd var 2 Ampere före installation och 0,5 Ampere efter och därmed reducerades magnetfältet med 80% från kraftkabeln och i lokalen.

transformator