Leveransvillkor

I. Priser
Samtliga priser är exklusive emballage och mervärdesskatt.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av listpriser utan föregående meddelande på grund av pris- och valutaförändringar utom vår kontroll.
Betalningsvillkor 30 dagar, från fakturadatum, netto. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto +8%.
Fakturaanmärkningar ej gjorda inom 14 dagar godkänns ej.

II. Leveransvillkor
EXW vårt lager Göteborg enligt Incoterms, exklusive emballage.
Distribution sker normalt med PostNord Parcel.
För skador under transporten ansvaras ej.
Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar godkänns ej.
I övrigt gäller Allmänna Leveransbestämmelser NL 01, vilka översändes på begäran.

III. Leveranstider
Alla artiklar lagerhålls i Sverige.
Order på lagerförda artiklar som kommer oss levereras normalt inom 1-2 veckor.

IV. Returbestämmelser
Innan gods sänds i retur måste godkännande inhämtas från oss.
Vid eventuellt godkännande erhålls ett returnummer som skall anges i all korrespondens. Detta nummer är giltigt i två månader. Vidare skall vårt ordernummer uppges. Returer som saknar returnummer återsänds till avsändaren med obetald frakt. Godkända returer skall alltid återsändas i originalförpackning.
Returer på grund av fabrikationsfel eller felexpediering kan ske utan extra kostnad för köparen.
För övriga godkända returer uttages en kostnad som motsvarar våra faktiska kostnader för uppackning, kontroll etc.

V. Annulleringsbestämmelser
För ej lagerförd eller specialtillverkad materiel uttages en annulleringsavgift motsvarande våra självkostnader (för materiel och administration).