Olika problem i fastighetens elsystem

Strömmar tar fel väg i fastigheten.

Vagabonderande strömmar i fastigheten orsakar olika typer av problem.
Nedan visas några av de problem som kan finnas vid en obalans i fastighetens elsystem. Problemen orsakas i de flesta fall av vagabonderande strömmar i fastigheten. Ett kostnadseffektivt sätt att åtgärda strömmarna och därmed problemet är att installera sugtransformatorer.

Vagabonderande strömmar

Vagabonderande strömmar finns i fastigheten elsystem, fjärrvärme, VA-rör eller ventilationsrör. ›Läs mer

Störning av elektriska apparater

Kraftfrekventa magnetfält inducerar små strömmar i elektronik och skapar störningar på apparatens funktion.

Myndigheters försiktighetsprincip

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. ›Läs mer

Miljöpolicy företag

Företag som har infört policy på en gräns för tillåtna magnetfält.

Elsystem i obalans

Strömmarna i fastigheten går inte i de vägar som systemet är avtänkt för.

Höga magnetfält

Lokaler eller arbetsplatser har höga magnetfält. ›Läs mer

Rekommendation från skyddsingenjör

Företagets skyddsingenjör bedömmer att åtgärder skall göras för att reducera magnetfälten.

Stora potentialskillnader i fastighet

Potentialskillnader i en fastighet uppstår när strömmen vagabonderar i elsystemet.

Ej fungerande 5-ledare system

5-ledare systemet fungerar inte överallt utan det finns ställen som har vagabonderande strömmar.