Bruksanvisning

Sugtransformator RV

Reducerar vagabonderande strömmar från kraftkabeln / huvudledningskabeln.

transformator

Innehåller

Rullad superorienterad elektroplåt

Allmänt

Den fungerar som en 1:1 transformator och kopplas alltså inte in elektriskt utan monteras in passivt runt kraftkabeln som du vill åtgärda. Den är uppbyggd med 100-tals varv med superorienterad elektroplåt med väldigt bra magnetiska egenskaper. Med drivströmmen går i serie med primärlindningen och återledning går i serie i sekundärlindningen skapas en elektromotorisk kraft som strävar mot att samma ström går på båda sidorna av transformatorn. På så sätt balanseras returströmmen och den "sugs" rätt väg tillbaka. Vagbonderande strömmarna reduceras på kraftkabeln samt på den alternativa vägen den har gått tidigare t.ex. fjärrvärme, VA-rör, andra kraftkablar.

Montering och Installation

Sugtransformator monteras på den kraftkabel som skall reduceras vagabonderande ström på. Antingen bryter man strömmen och trär kraftkabel igenom hålet på sugtransformatorn, lämpligtvis görs detta via centralerna. Sugtransformator kan även rullas på och då behöver strömmen inte brytas. Alla ledare i en kraftkabel skall föras igenom sugtransformatorn. För en 4-ledare kraftkabel, alla fasledare samt PEN-ledaren, L1, L2, L3, PEN. För en 5-ledare kraftkabel, alla fasledare, neutralledaren och skyddsledaren, L1, L2, L3, N, PE. transformator

Sugtransformator/er kan placeras var som helst på kraftkabeln som skall åtgärdas.

Antal

Hur många sugtransformatorer man måste installera beror på olika faktorer, t.ex. hur stor den vagabonderande strömmen är, längd på kraftkabeln och vilken reducering man vill ha.

Reduktion

Mät med en tångamperemeter runt kraftkabeln för att se vad den vagabonderande strömmen är efter åtgärd.

Underhåll

Sugtransformator är i sig själv är underhållsfri. Vid större förändringar i elsystemet bör man kontrollera förändringar på vagabonderande strömmar.

Man får inte inte ha sugtransformator kortsluten efter montering med att ha en sluten metall ledare runt och genom dess hål. Dock kan detta användas temporärt för att se vad den vagabonderande strömmen är utan åtgärd i efterhand. För en enkelledare igenom hålet på sugtransformator och kortsluts sedan ändarna, då är effekten av denna sugtransformator borttagen.