Magnetfält, att åtgärda källor

Olika källor till magnetfält, kräver olika produkter och metoder för att reducera dess magnetfält.

Källor till magnetfält upptäcks efter kartläggning, vagabonderande strömmar.

Magnetfält ifrån huvudledningskablar eller kraftkablar som har vagabonderande strömmar avtar långsammast. Magnetfält från dessa alstras runt och längs hela deras sträckning i lokalen. Magnetfält ökar med hur mycket ström som går fel väg, alltså vagabonderar. Magnetfält som uppkommer från kraftkablar brukar oftast alstra magnetfält som täcker stora ytor, just p.g.a att kabelsträckning oftast går längs, igenom eller i anslutning till lokalen. Det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda dessa magnetfält är att reducera de vagabonderande strömmarna med sugtransformator.

Källor till magnetfält upptäcks efter kartläggning, punktkällor.

Finner man magnetfält som är har höga nivåer, men avtar väldigt fort i sin magnetfält styrka. Dessa brukar man kalla för punktkällor. Oftast är dessa vanliga i våra elektriska apparater, som t.ex. datorer, skrivare, batterieliminatorer och räknare. I dessa sitter en transformator som omvandlar växelström till likström, och den är en källa till magnetfält. Magnetfält från transformatorn ger ett väldigt kraftigt magnetfält nära källan men avtar oftast bara om kommer en halv till en meter ifrån den.
Det mest kostnadseffektiva sättet att åtgärda dessa är att försöka placera dessa i lokalen så att man har ett visst avstånd ifrån dom. Man kan även stänga av strömmen till källorna när man inte använder dom.

Källor till magnetfält upptäcks efter kartläggning, osymmetri.

Finner man magnetfält som har höga nivåer och täcker en mindre yta innan magnetfält når låga nivåer. Kan magnetfält uppkomma ifrån så kallade osymmetrikällor. Dessa altras när man har elektriska ledare som har en avstånd i mellan varandra. Exempel på källor är elcentraler, ställverk. Dessa är väldigt svåra att reducera på ett bra och kostnadseffektivt sätt. När man har en mindre elcentral är oftast det bästa att göra omplacering i lokalen och använda dessa ytor till sådana där man inte vistas som ofta som t.ex. förvaringsytor. När det gäller större elcentraler och då magnetfälten täcker större ytor, är en metod att bygga in och skärma hela elcentralen i tjock aluminium.
›Systemlösningar hos Kamic